فهرست مطلب

حقوق شهروندی

حقوق شهروندی ریشه در حقوق بشر دارد .پارادایم شهروندی دربردارنده مجموع حقوق و تکاالیف می باشد به عبارتی دیگر حقوق و تکالیف شهروندی لازم و ملزوم یکدیگرند بدون ایجاد حقوق نمی توان از شهروندان توقع تکلیف داشت و بدون ایفای صحیح و مطلوب تکالیف شهروندی حقوق شهروندی را اعطی نمود .شهروندان در هر شهری واجد حقوقی پایه می باشد که میتوان به مواردی چون امنیت پایدار ،سلامت فردی و بهداشت عمومی ،فضا سازی اماکن فرهنگی –ورزشی ،امور حمل ونقل و ترافیک و زیبا سازی شهری اشاره نمود حقوق شهروندی در ابعاد اساسی آن شامل حفظ و کرامت شهروندان ،شفاف سازی حقوق متقابل ،زمینه سازی برای گسترش حسن اخلاق اجتماعی ،زمینه سازی مشارکت اجتماعی ،تامین نیازهای اجتماعی و عاطفی ،تامین نیازهای زیستی ،زمینه سازی برای میل به خیر و خوبی ،زمینه سازی پرورش تفکر و عقلانیت ،زمینه سازی محیط شهری به عنوان مظهر نعمات الهی و ایجاد آرامش و شور درونی .زمینه سازی برای سرگرمیها ،بازیهای علمی و فرهنگی می باشد

حقوق شهروندی در زمینه سازی برای حفظ کرامت شهروندان :

1-رعایت آداب معاشرت 2-پرهیز از توهین 3-ارزش برای وقت شهروندان


حقوق شهروندی در زمینه سازی برای شفاف سازی حقوق متقابل :

1-تقویت نهادهای نظارتی 2-رسیدگی به شکایات 3-تنبیه متخلفین


حقوق شهروندی در زمینه سازی برای گسترش حسن اخلاق اجتماعی :

1-بیان نتایج اخلاق حسنه 2-بیان ارزشهای انسانی


حقوق شهروندی در زمینه سازی برای تامین نیازهای اجتماعی و عاطفی :

1-تسهیلات ،حمایت و پشتیبانی از نهادهای اجتماعی

2-خدمات مشاوره و راهنمایی

3-حفظ و احیای فرهنگ همسایگی


حقوق شهروندی در زمینه سازی برای تامین نیازهای زیستی :

1-هدف گذاری مدیران برای تحقق رفاه شهروندان 2-شناسایی و تامین نیازهای اولیه  افراد  3-حمایت از نهادهای خیریه عمومی

وظایف شهروندی :

1-تلاش برای حفظ ،نظارت و سلامت معابر و مجاری آب سطحی شهر

2-پرهیز از اشغال پیاده رو ،معابر و ایجاد سد معبر

3-عدم تخلیه نخاله و زباله در اماکن غیر مجاز

4-تشریک مساعی با مدیریت شهری در حفظ و احیاء بهداشت عمومی

5-مشارکت در جلوگیری از رواج پدیده مذموم تکدی گری

6-مشارکت و همکاری با مدیریت شهری در ایجاد و گسترش مراکز فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی

7-تلاش برای رفع خطر بناها و دیوار شکسته در معابر و اماکن عمومی

8-پرهیز از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن و مشرف و مجاور به معابر عمومی

9-خودداری از ایجاد و تاسیس اماکنی که موجب مزاحمت ساکنین و خلاف بهداشت عمومی می باشد

10-همکاری با مدیریت شهری در نگاهداری و مراقبت اطفال سرراهی و بی بضاعت

11-عدم نصب تابلوی آگاهی در محلهای غیرمجاز و هرکاری که باعث آسیب رساندن به منظر شهری گردد

12-کوشش در عمل به رعایت مقررات و جلوگیری از قانون شکنی همشهریان و آگاهی بخشی در خصوص مقررات شهری

اخبار شهرداری

  

اخبار شهرداری را در فضای مجازی دنبال کنید!

اطلاعات تماس

استان اصفهان-شهرستان دهاقان-بلوار انقلاب -روبروی پارک شهر

ساختمان شهرداری دهاقان
کد پستی :
شماره تماس با تلفنخانه: 4 -53338201-031
پست الکترونیکی : info@dehaghan.ir

 شماره فکس:53332023-031

سامانه پیام کوتاه:3000137045

 

Template Design:novin pardazesh Group